English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2012

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 2040587
Kích cỡ nhà: 12.381 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1926668
Kích cỡ nhà: 23.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13707830
Kích cỡ nhà: 7.249 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 210 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 1935474
Kích cỡ nhà: 7.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1963688
Kích cỡ nhà: 11.569 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1979803
Kích cỡ nhà: 13.706 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2021802
Kích cỡ nhà: 12.978 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 13930367
Kích cỡ nhà: 12.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 9799999
Kích cỡ nhà: 15.873 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1901481
Kích cỡ nhà: 17.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2033062
Kích cỡ nhà: 14.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1991949
Kích cỡ nhà: 9.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1991412
Kích cỡ nhà: 8.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2007944
Kích cỡ nhà: 8.495 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1996400
Kích cỡ nhà: 10.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2012