English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1355

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10429758
Kích cỡ nhà: 17.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: RX-10430766
Kích cỡ nhà: 7.827 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10410617
Kích cỡ nhà: 6.340 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10382049
Kích cỡ nhà: 5.450 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10413512
Kích cỡ nhà: 12.487 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10402869
Kích cỡ nhà: 9.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10448901
Kích cỡ nhà: 9.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10397289
Kích cỡ nhà: 10.391 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10412782
Kích cỡ nhà: 7.371 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10438265
Kích cỡ nhà: 5.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10430163
Kích cỡ nhà: 9.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10417286
Kích cỡ nhà: 6.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.983 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10389585
Kích cỡ nhà: 4.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10412207
Kích cỡ nhà: 6.672 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10406021
Kích cỡ nhà: 6.542 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1355