English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2528

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 13552338
Kích cỡ nhà: 18.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 12139796
Kích cỡ nhà: 15.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13687928
Kích cỡ nhà: 37.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 9
Số MLS: 32775
Kích cỡ nhà: 11.387 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13560894
Kích cỡ nhà: 12.984 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13538333
Kích cỡ nhà: 8.449 foot vuông
Số MLS: 13691570
Kích cỡ nhà: 10.210 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13627795
Kích cỡ nhà: 16.041 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13688472
Kích cỡ nhà: 12.181 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13701624
Kích cỡ nhà: 13.955 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13719545
Kích cỡ nhà: 17.103 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13542373
Kích cỡ nhà: 10.194 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13758050
Kích cỡ nhà: 7.825 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13755929
Kích cỡ nhà: 13.119 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2528