English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 285

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180013405
Kích cỡ nhà: 22.997 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180010031
Kích cỡ nhà: 9.130 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 170056425
Kích cỡ nhà: 7.228 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180010478
Kích cỡ nhà: 6.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180042099
Kích cỡ nhà: 3.729 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180039275
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180040187
Kích cỡ nhà: 9.169 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180031116
Kích cỡ nhà: 7.209 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,20 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180030267
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180006105
Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180037806
Kích cỡ nhà: 2.034 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180038680
Kích cỡ nhà: 4.843 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.102 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180046710
Kích cỡ nhà: 5.066 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180046367
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180039593
Kích cỡ nhà: 6.878 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 285