English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3903

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: R2217214
Kích cỡ nhà: 8.502 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: R2224004
Kích cỡ nhà: 4.535 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: R2187250
Kích cỡ nhà: 7.696 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 252955142
Kích cỡ lô đất: 293,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: 10140336
Kích cỡ nhà: 11.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,80 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 10132331
Kích cỡ nhà: 10.093 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 40,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 383711
Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 67,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: R2160965
Kích cỡ nhà: 5.451 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: R2184956
Kích cỡ nhà: 6.603 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 419250
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 159,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Số MLS: 378319
Kích cỡ nhà: 9.359 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: R2219408
Kích cỡ nhà: 8.714 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: R2224062
Kích cỡ nhà: 4.195 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3903