English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 217060982
Kích cỡ nhà: 5.746 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 218002754
Kích cỡ nhà: 3.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 201709243
Kích cỡ nhà: 4.819 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 13752712
Kích cỡ nhà: 4.478 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13752727
Kích cỡ nhà: 3.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10174220
Kích cỡ nhà: 2.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 217023263
Kích cỡ nhà: 2.730 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5559512
Kích cỡ nhà: 3.188 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.124 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5565523
Kích cỡ nhà: 3.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.124 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32