English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 218002754
Kích cỡ nhà: 3.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13851340
Kích cỡ nhà: 4.309 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13752712
Kích cỡ nhà: 4.478 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13851045
Kích cỡ nhà: 4.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13752727
Kích cỡ nhà: 3.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13811542
Kích cỡ nhà: 3.937 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 09951226
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1043629
Kích cỡ nhà: 4.786 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5703016
Kích cỡ nhà: 2.813 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.125 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: PW18095645
Kích cỡ nhà: 1.322 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13837507
Kích cỡ nhà: 3.193 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.097 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: O5565523
Kích cỡ nhà: 3.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.124 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44