English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 20181866
Kích cỡ lô đất: 192,00 dặm Anh
Số MLS: 180008628
Kích cỡ nhà: 5.215 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15.900,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180020136
Kích cỡ nhà: 9.742 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180017746
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170052397
Kích cỡ nhà: 2.087 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180017751
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180023435
Kích cỡ nhà: 5.133 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180017750
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180002414
Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180007500
Kích cỡ nhà: 6.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180022933
Kích cỡ nhà: 1.647 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180022656
Kích cỡ nhà: 3.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180014904
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180015284
Kích cỡ nhà: 4.452 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180023111
Kích cỡ nhà: 3.954 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220