English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1674

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A4206130
Kích cỡ nhà: 7.491 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4211760
Kích cỡ nhà: 7.275 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4210245
Kích cỡ nhà: 5.032 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4133355
Kích cỡ nhà: 4.667 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: A4204662
Kích cỡ nhà: 6.180 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: A4179608
Kích cỡ nhà: 4.741 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4202034
Kích cỡ nhà: 3.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: A4175714
Kích cỡ nhà: 4.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: A4178440
Kích cỡ nhà: 5.105 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4400187
Kích cỡ nhà: 6.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4152594
Kích cỡ nhà: 5.193 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4194821
Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4202735
Kích cỡ nhà: 5.615 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4168881
Kích cỡ nhà: 4.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4215756
Kích cỡ nhà: 1.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1674