English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1464

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A4410833
Kích cỡ nhà: 6.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4406311
Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.650 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4408263
Kích cỡ nhà: 10.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4206130
Kích cỡ nhà: 7.491 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4211760
Kích cỡ nhà: 7.275 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4210245
Kích cỡ nhà: 5.032 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4402543
Kích cỡ nhà: 5.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: A4133355
Kích cỡ nhà: 4.667 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: A4204662
Kích cỡ nhà: 6.180 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: A4202034
Kích cỡ nhà: 3.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3418244
Kích cỡ nhà: 5.465 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4175714
Kích cỡ nhà: 4.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: A4406321
Kích cỡ nhà: 5.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4409773
Kích cỡ nhà: 2.781 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4413879
Kích cỡ nhà: 2.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1464