English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1108

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10222350
Kích cỡ nhà: 35.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: RX-10396442
Kích cỡ nhà: 4.854 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10426006
Kích cỡ nhà: 4.136 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10449083
Kích cỡ nhà: 4.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10424524
Kích cỡ nhà: 3.759 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10407671
Kích cỡ nhà: 3.325 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10432881
Kích cỡ nhà: 3.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10434731
Kích cỡ nhà: 4.639 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10440066
Kích cỡ nhà: 3.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10414739
Kích cỡ nhà: 3.605 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10423301
Kích cỡ nhà: 3.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10420070
Kích cỡ nhà: 5.361 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: RX-10370577
Kích cỡ nhà: 6.325 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10446226
Kích cỡ nhà: 3.765 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10409986
Kích cỡ nhà: 5.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1108