English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180001259
Kích cỡ nhà: 2.725 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 170051156
Kích cỡ nhà: 3.058 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170057187
Kích cỡ nhà: 2.380 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180013103
Kích cỡ nhà: 2.727 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170052984
Kích cỡ nhà: 2.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170058561
Kích cỡ nhà: 3.057 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,30 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180016367
Kích cỡ nhà: 3.719 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 170055063
Kích cỡ nhà: 3.601 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180005671
Kích cỡ nhà: 2.480 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170059828
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180017934
Kích cỡ nhà: 1.957 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 180006807
Kích cỡ nhà: 2.402 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180007467
Kích cỡ nhà: 2.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180023932
Kích cỡ nhà: 2.949 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 170059639
Kích cỡ nhà: 1.626 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69