English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2272

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10308876
Kích cỡ nhà: 19.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10388169
Kích cỡ nhà: 14.949 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10329682
Kích cỡ nhà: 11.332 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10374319
Kích cỡ nhà: 9.333 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10339119
Kích cỡ nhà: 11.492 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10392578
Kích cỡ nhà: 19.287 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397049
Kích cỡ nhà: 16.260 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10360117
Kích cỡ nhà: 9.083 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10336863
Kích cỡ nhà: 8.262 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383091
Kích cỡ nhà: 8.439 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10358899
Kích cỡ nhà: 11.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383155
Kích cỡ nhà: 8.206 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10196420
Kích cỡ nhà: 10.128 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10366396
Kích cỡ nhà: 11.911 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10306857
Kích cỡ nhà: 8.073 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2272