English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2096

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10440709
Kích cỡ nhà: 19.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10388169
Kích cỡ nhà: 14.949 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10329682
Kích cỡ nhà: 11.332 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10398834
Kích cỡ nhà: 9.364 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10443971
Kích cỡ nhà: 7.753 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10374319
Kích cỡ nhà: 9.333 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10412612
Kích cỡ nhà: 10.719 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10405488
Kích cỡ nhà: 6.909 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10415143
Kích cỡ nhà: 11.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10339119
Kích cỡ nhà: 11.492 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10360117
Kích cỡ nhà: 9.083 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10336863
Kích cỡ nhà: 8.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10436301
Kích cỡ nhà: 8.313 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383155
Kích cỡ nhà: 8.206 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383091
Kích cỡ nhà: 8.439 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2096