English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 21808592
Kích cỡ nhà: 8.093 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,70 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21811863
Kích cỡ nhà: 5.602 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 21812046
Kích cỡ nhà: 4.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21809851
Kích cỡ nhà: 3.720 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 21806396
Kích cỡ nhà: 5.198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21806742
Kích cỡ nhà: 5.887 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,60 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21809478
Kích cỡ nhà: 5.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21808670
Kích cỡ lô đất: 0,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 21809110
Kích cỡ nhà: 3.452 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 21812473
Kích cỡ nhà: 4.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21810323
Kích cỡ nhà: 2.478 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21812435
Kích cỡ nhà: 2.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 21812397
Kích cỡ nhà: 2.653 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21808270
Kích cỡ nhà: 3.069 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21808852
Kích cỡ nhà: 2.814 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106