English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 21801268
Kích cỡ nhà: 7.527 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP17218482
Kích cỡ nhà: 3.245 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21707604
Kích cỡ nhà: 5.595 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 21713003
Kích cỡ nhà: 6.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21801634
Kích cỡ nhà: 5.559 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21801802
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21801842
Kích cỡ nhà: 4.695 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 21714232
Kích cỡ nhà: 4.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21802047
Kích cỡ nhà: 4.105 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,60 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 21801968
Kích cỡ nhà: 3.775 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 21800725
Kích cỡ nhà: 3.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,60 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21710994
Kích cỡ nhà: 3.688 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 21801943
Kích cỡ nhà: 3.057 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 21801351
Kích cỡ nhà: 3.471 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 21705768
Kích cỡ nhà: 3.102 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244