English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1850

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 18-641
Kích cỡ nhà: 23.176 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 15-822
Kích cỡ nhà: 21.538 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 50,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18-482
Kích cỡ lô đất: 3.640,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10377915
Kích cỡ nhà: 6.629 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10321075
Kích cỡ nhà: 4.969 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10268952
Kích cỡ nhà: 5.181 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10321143
Kích cỡ nhà: 4.367 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10268964
Kích cỡ nhà: 4.758 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18-192
Kích cỡ nhà: 12.573 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10321095
Kích cỡ nhà: 3.826 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10321114
Kích cỡ nhà: 4.368 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10379023
Kích cỡ nhà: 7.332 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10394762
Kích cỡ nhà: 5.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18-65
Kích cỡ nhà: 5.903 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10297794
Kích cỡ nhà: 4.045 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1850