English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1220

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10091259
Kích cỡ nhà: 37.021 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10091263
Kích cỡ nhà: 16.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A4206057
Kích cỡ nhà: 19.114 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 102 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 13
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 18-314328
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10077049
Kích cỡ nhà: 11.279 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10072342
Kích cỡ nhà: 8.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.890 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 17-270398
Kích cỡ nhà: 5.443 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 17-278538
Kích cỡ nhà: 3.602 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: N5916323
Kích cỡ nhà: 2.290 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10100189
Kích cỡ nhà: 10.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: ve243
Kích cỡ nhà: 400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10082931
Kích cỡ nhà: 10.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096125
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101959
Kích cỡ nhà: 17.278 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1220