English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: AS3-2743
Kích cỡ nhà: 400 m2
Kích cỡ lô đất: 1,5 hecta
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Số MLS: AS3-2978
Kích cỡ nhà: 600 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AS3-2821
Kích cỡ nhà: 520 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: AS3-3013
Kích cỡ nhà: 287 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AS3-2137
Kích cỡ nhà: 600 m2
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: AS3-2460
Kích cỡ nhà: 820 m2
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AS3-2736
Kích cỡ nhà: 650 m2
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: RX-10366393
Kích cỡ nhà: 3.840 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AS3-2607
Kích cỡ nhà: 546 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AS3-2761
Kích cỡ nhà: 314 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AS3-2578
Kích cỡ nhà: 380 m2
Phòng ngủ: 7
Số MLS: AS3-2904
Kích cỡ nhà: 360 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10373710
Kích cỡ nhà: 3.027 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AS3-3003
Kích cỡ nhà: 360 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 3
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32