English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2751

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: T3123923
Kích cỡ nhà: 2.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.475 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: T3127852
Kích cỡ nhà: 3.374 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.840 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T3128154
Kích cỡ nhà: 13.131 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: T2928878
Kích cỡ nhà: 8.595 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: T2928650
Kích cỡ nhà: 9.551 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: T3111150
Kích cỡ nhà: 7.208 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2868833
Kích cỡ nhà: 11.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T3117876
Kích cỡ nhà: 8.761 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2933554
Kích cỡ nhà: 5.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: T2871152
Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: T2892476
Kích cỡ nhà: 8.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2933289
Kích cỡ nhà: 5.839 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T3114933
Kích cỡ nhà: 7.110 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: T3100717
Kích cỡ nhà: 6.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: U8014684
Kích cỡ nhà: 6.779 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2751