English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1
 

Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 22849052
Kích cỡ nhà: 6.550 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 3.036 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Kích cỡ nhà: 810 m2
Kích cỡ lô đất: 6.183 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 355008
Kích cỡ nhà: 2.552 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 1326921
Kích cỡ nhà: 2.552 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21807801
Kích cỡ nhà: 2.044 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2013995
Kích cỡ nhà: 1.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.800 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 13869845
Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13846333
Kích cỡ nhà: 1.681 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.009 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: HCR-029-17840
Kích cỡ nhà: 600 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 5
 
1
 

Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10