English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 5051

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A4179926
Kích cỡ nhà: 19.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4200387
Kích cỡ nhà: 12.095 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4203264
Kích cỡ nhà: 8.496 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4182440
Kích cỡ nhà: 10.624 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4202455
Kích cỡ nhà: 9.048 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4198637
Kích cỡ nhà: 6.553 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4206057
Kích cỡ nhà: 19.114 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 102 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 13
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A4175267
Kích cỡ nhà: 5.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4185393
Kích cỡ nhà: 9.127 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4150991
Kích cỡ nhà: 4.866 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4200661
Kích cỡ nhà: 5.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: A4158589
Kích cỡ nhà: 5.079 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4189751
Kích cỡ nhà: 5.886 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: A4156330
Kích cỡ nhà: 4.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4205944
Kích cỡ nhà: 7.047 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 5051