English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 805565
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1526966
Kích cỡ nhà: 3.468 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13879546
Kích cỡ nhà: 3.949 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.928 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 916335
Kích cỡ nhà: 3.594 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 1337848
Kích cỡ nhà: 1.970 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 1896561
Kích cỡ nhà: 4.120 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Số MLS: 18037408
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3054678
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 226091
Kích cỡ nhà: 3.709 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13881263
Kích cỡ nhà: 2.853 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.973 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180039524
Kích cỡ nhà: 1.654 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13744625
Kích cỡ nhà: 2.620 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1954274
Kích cỡ nhà: 2.225 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13903425
Kích cỡ nhà: 3.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 923780
Kích cỡ nhà: 2.307 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67