English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 746

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: U7780884
Kích cỡ nhà: 11.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7401075
Kích cỡ nhà: 7.181 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 33,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7405479
Kích cỡ nhà: 4.381 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 830 m2
Kích cỡ lô đất: 2.470 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: C7400940
Kích cỡ nhà: 2.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.599 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7400765
Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7404188
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.065 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: C7406556
Kích cỡ nhà: 6.514 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7241079
Kích cỡ nhà: 2.988 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7400296
Kích cỡ nhà: 3.033 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7250002
Kích cỡ nhà: 3.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7249494
Kích cỡ nhà: 3.690 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7244569
Kích cỡ nhà: 4.813 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7406737
Kích cỡ nhà: 3.457 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7401502
Kích cỡ nhà: 6.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 746