English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1135

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10395422
Kích cỡ nhà: 616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 629 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: RX-10444494
Kích cỡ nhà: 11.477 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10401493
Kích cỡ nhà: 5.046 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10089831
Kích cỡ nhà: 4.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10381389
Kích cỡ nhà: 4.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10413521
Kích cỡ nhà: 4.781 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10405681
Kích cỡ nhà: 3.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10411886
Kích cỡ nhà: 4.719 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10409474
Kích cỡ nhà: 4.017 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10382469
Kích cỡ nhà: 3.561 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10395621
Kích cỡ nhà: 4.771 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10419153
Kích cỡ nhà: 4.425 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10397993
Kích cỡ nhà: 2.827 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10401139
Kích cỡ nhà: 4.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.104 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10438022
Kích cỡ nhà: 4.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1135