English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2411

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: O5421264
Kích cỡ nhà: 14.477 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5195598
Kích cỡ nhà: 15.892 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5541705
Kích cỡ nhà: 9.307 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5537615
Kích cỡ nhà: 8.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: O5491892
Kích cỡ nhà: 9.003 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5488748
Kích cỡ nhà: 8.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5433738
Kích cỡ nhà: 7.044 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5532807
Kích cỡ nhà: 5.564 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5391037
Kích cỡ nhà: 5.679 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5476325
Kích cỡ nhà: 5.414 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5481073
Kích cỡ nhà: 5.962 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5503265
Kích cỡ nhà: 6.336 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5469975
Kích cỡ nhà: 6.984 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5529122
Kích cỡ nhà: 6.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5505856
Kích cỡ nhà: 5.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 20,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2411