English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 904

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3125583
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 13568840
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 103 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13710695
Kích cỡ nhà: 6.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13599035
Kích cỡ nhà: 10.535 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13686006
Kích cỡ nhà: 1.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13655516
Kích cỡ nhà: 9.692 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13441621
Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 82,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13539662
Kích cỡ nhà: 7.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13671899
Kích cỡ nhà: 5.465 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13665104
Kích cỡ nhà: 7.116 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13349733
Kích cỡ nhà: 5.432 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13578029
Kích cỡ nhà: 6.360 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13713631
Kích cỡ nhà: 2.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 904