English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 18338668
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 18331202
Kích cỡ nhà: 8.290 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18321998
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 18317338
Kích cỡ nhà: 7.308 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18314934
Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 18322102
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18302998
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 18319726
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18314940
Kích cỡ nhà: 4.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18339358
Kích cỡ nhà: 4.860 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 18342514
Kích cỡ nhà: 5.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 18325850
Kích cỡ nhà: 5.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 18322262
Kích cỡ nhà: 4.604 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 18314936
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 17-264350
Kích cỡ nhà: 3.194 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85