English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 18362748
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 18355884
Kích cỡ nhà: 5.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18338668
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 18331202
Kích cỡ nhà: 8.290 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18367032
Kích cỡ nhà: 12.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 11
Số MLS: 18317338
Kích cỡ nhà: 7.308 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18314934
Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 18322102
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18362346
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.454 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18366882
Kích cỡ nhà: 5.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.751 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18339358
Kích cỡ nhà: 4.860 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 18314940
Kích cỡ nhà: 4.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18376084
Kích cỡ nhà: 4.032 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 18373598
Kích cỡ nhà: 5.923 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18314936
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67