English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 113715099
Kích cỡ nhà: 210 m2
Kích cỡ lô đất: 2.680 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 107279575
Kích cỡ nhà: 245 m2
Kích cỡ lô đất: 2.245 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 109140573
Kích cỡ nhà: 390 m2
Kích cỡ lô đất: 1,24 hecta
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 105860929
Kích cỡ nhà: 300 m2
Kích cỡ lô đất: 4.800 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 107765487
Kích cỡ nhà: 230 m2
Kích cỡ lô đất: 2.488 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Kích cỡ nhà: 198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Số MLS: 103492039
Kích cỡ nhà: 250 m2
Kích cỡ lô đất: 3.490 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 107142855
Kích cỡ nhà: 230 m2
Kích cỡ lô đất: 2.348 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 112291603
Kích cỡ nhà: 320 m2
Kích cỡ lô đất: 1.200 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 90950589
Kích cỡ nhà: 150 m2
Kích cỡ lô đất: 730 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 112292891
Kích cỡ nhà: 192 m2
Kích cỡ lô đất: 880 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 96297967
Kích cỡ nhà: 230 m2
Kích cỡ lô đất: 2.100 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 102336739
Kích cỡ nhà: 293 m2
Kích cỡ lô đất: 1.553 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 94946843
Kích cỡ nhà: 230 m2
Kích cỡ lô đất: 1.976 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 115907269
Kích cỡ nhà: 210 m2
Kích cỡ lô đất: 2.344 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27