English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 728

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10408429
Kích cỡ nhà: 6.394 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10431197
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10393196
Kích cỡ nhà: 4.454 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383071
Kích cỡ nhà: 4.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10436017
Kích cỡ nhà: 4.157 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10423063
Kích cỡ nhà: 6.703 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10411622
Kích cỡ nhà: 10.257 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10419991
Kích cỡ nhà: 6.321 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10456221
Kích cỡ nhà: 4.192 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10375207
Kích cỡ nhà: 5.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10457184
Kích cỡ nhà: 6.696 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: RX-10398756
Kích cỡ nhà: 4.641 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10377562
Kích cỡ nhà: 3.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10457190
Kích cỡ nhà: 6.384 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: RX-10457192
Kích cỡ nhà: 4.969 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 728