English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1272

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A4411170
Kích cỡ nhà: 2.456 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5727356
Kích cỡ nhà: 5.464 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5711154
Kích cỡ nhà: 5.785 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5711133
Kích cỡ nhà: 5.410 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S5001409
Kích cỡ nhà: 6.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S4856774
Kích cỡ nhà: 2.139 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: O5729884
Kích cỡ nhà: 6.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 15
Số MLS: S5008164
Kích cỡ nhà: 924 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S4856880
Kích cỡ nhà: 5.436 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5494818
Kích cỡ nhà: 3.992 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5704104
Kích cỡ nhà: 5.436 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: S4825314
Kích cỡ nhà: 3.296 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: T3121057
Kích cỡ nhà: 5.436 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5700282
Kích cỡ nhà: 5.496 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: P4902389
Kích cỡ nhà: 7.247 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1272