English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2859

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 21574899
Kích cỡ nhà: 9.782 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 21567858
Kích cỡ nhà: 13.348 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,10 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21585340
Kích cỡ nhà: 15.024 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,30 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 21545111
Kích cỡ nhà: 6.275 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21571133
Kích cỡ nhà: 8.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,80 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21554211
Kích cỡ nhà: 5.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21550352
Kích cỡ nhà: 9.175 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21567312
Kích cỡ nhà: 10.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 21566353
Kích cỡ nhà: 11.598 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21490018
Kích cỡ nhà: 11.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 21550256
Kích cỡ nhà: 10.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21593931
Kích cỡ nhà: 13.773 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,90 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21559361
Kích cỡ nhà: 5.486 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 21578837
Kích cỡ nhà: 5.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21582582
Kích cỡ nhà: 5.409 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2859