English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3073

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 13787998
Kích cỡ nhà: 11.725 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13896989
Kích cỡ nhà: 24.093 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13860308
Kích cỡ nhà: 8.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13875536
Kích cỡ nhà: 12.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13769343
Kích cỡ nhà: 7.924 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 355 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 13694456
Kích cỡ nhà: 6.663 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 13598415
Kích cỡ nhà: 10.977 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13889249
Kích cỡ nhà: 9.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13827158
Kích cỡ nhà: 9.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13820289
Kích cỡ nhà: 7.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13822326
Kích cỡ nhà: 5.157 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13938991
Kích cỡ nhà: 8.427 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 35359
Kích cỡ nhà: 5.016 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13921649
Kích cỡ nhà: 11.334 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13909195
Kích cỡ nhà: 4.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3073