English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2014

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 13649039
Kích cỡ nhà: 11.725 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13576056
Kích cỡ nhà: 24.093 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13746759
Kích cỡ nhà: 12.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13694456
Kích cỡ nhà: 6.663 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 13598234
Kích cỡ nhà: 8.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13598415
Kích cỡ nhà: 10.977 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13658522
Kích cỡ nhà: 8.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13646368
Kích cỡ nhà: 3.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13711328
Kích cỡ nhà: 5.016 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13695216
Kích cỡ nhà: 8.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13565015
Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13733193
Kích cỡ nhà: 4.330 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13725848
Kích cỡ nhà: 10.726 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13706042
Kích cỡ nhà: 5.716 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13548810
Kích cỡ nhà: 6.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2014