English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180009106
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 81,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 180040228
Kích cỡ nhà: 7.507 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR18006782
Kích cỡ nhà: 3.682 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180002256
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,60 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180044767
Kích cỡ nhà: 6.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180033831
Kích cỡ nhà: 5.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180042179
Kích cỡ nhà: 6.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180039897
Kích cỡ nhà: 5.632 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180015770
Kích cỡ nhà: 2.976 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,60 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170047568
Kích cỡ nhà: 4.681 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180032791
Kích cỡ nhà: 5.049 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180013473
Kích cỡ nhà: 3.561 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180039141
Kích cỡ nhà: 4.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,80 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 180033328
Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180025343
Kích cỡ nhà: 4.633 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164