English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 341

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180043900
Kích cỡ nhà: 2.684 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 33,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Kích cỡ nhà: 1.290 m2
Kích cỡ lô đất: 3.700 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 1.200 m2
Kích cỡ lô đất: 4.000 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Kích cỡ nhà: 700 m2
Kích cỡ lô đất: 2.277 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180046404
Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180047700
Kích cỡ nhà: 6.310 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180045856
Kích cỡ nhà: 6.963 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 00067060421
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 160004916
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 39,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180053322
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180036696
Kích cỡ nhà: 4.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 461 m2
Kích cỡ lô đất: 2.053 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180043339
Kích cỡ nhà: 5.667 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180017012
Kích cỡ nhà: 4.050 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 341