English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 187

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180047044
Kích cỡ nhà: 7.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,90 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180049939
Kích cỡ nhà: 6.709 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180054178
Kích cỡ nhà: 6.229 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 180051793
Kích cỡ nhà: 4.201 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180058167
Kích cỡ nhà: 4.843 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180050320
Kích cỡ nhà: 3.990 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180057729
Kích cỡ nhà: 3.545 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180049488
Kích cỡ nhà: 4.411 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180056486
Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180053599
Kích cỡ nhà: 4.656 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 180058304
Kích cỡ nhà: 3.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180038612
Kích cỡ nhà: 4.734 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 180030214
Kích cỡ nhà: 4.327 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 187