English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1650

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10373510
Kích cỡ nhà: 17.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10350000
Kích cỡ nhà: 13.895 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10382049
Kích cỡ nhà: 5.450 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10394477
Kích cỡ nhà: 12.487 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10353500
Kích cỡ nhà: 9.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10352660
Kích cỡ nhà: 5.995 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10351330
Kích cỡ nhà: 9.526 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10382989
Kích cỡ nhà: 7.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10389585
Kích cỡ nhà: 4.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10382079
Kích cỡ nhà: 5.447 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10370318
Kích cỡ nhà: 5.651 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10383676
Kích cỡ nhà: 5.088 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10330631
Kích cỡ nhà: 9.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383566
Kích cỡ nhà: 6.490 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10378370
Kích cỡ nhà: 8.488 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1650