English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3648

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 12139796
Kích cỡ nhà: 15.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13552338
Kích cỡ nhà: 18.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13767384
Kích cỡ nhà: 37.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13768303
Kích cỡ nhà: 11.387 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13768303
Kích cỡ nhà: 11.387 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13786304
Kích cỡ nhà: 21.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: 13812519
Kích cỡ nhà: 16.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13848186
Kích cỡ nhà: 10.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13764440
Kích cỡ nhà: 14.179 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13764440
Kích cỡ nhà: 14.179 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13825346
Kích cỡ nhà: 18.288 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 13691570
Kích cỡ nhà: 10.210 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13691570
Kích cỡ nhà: 10.210 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13785082
Kích cỡ nhà: 13.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3648