English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 297

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180013405
Kích cỡ nhà: 22.997 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180010031
Kích cỡ nhà: 9.130 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 170037345
Kích cỡ nhà: 7.140 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170056425
Kích cỡ nhà: 7.228 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180010478
Kích cỡ nhà: 6.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180020462
Kích cỡ nhà: 7.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180024031
Kích cỡ nhà: 2.034 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 180006105
Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170062506
Kích cỡ nhà: 5.476 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180011445
Kích cỡ nhà: 4.820 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180024210
Kích cỡ nhà: 3.750 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180020130
Kích cỡ nhà: 3.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180005188
Kích cỡ nhà: 7.025 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180016416
Kích cỡ nhà: 2.591 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 170044332
Kích cỡ nhà: 4.613 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 297