English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 170058729
Kích cỡ nhà: 6.358 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170039248
Kích cỡ nhà: 5.215 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15.900,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170052397
Kích cỡ nhà: 2.087 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 170043560
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180002414
Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180050502
Kích cỡ nhà: 2.988 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170057934
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180007500
Kích cỡ nhà: 6.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180000045
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180002838
Kích cỡ nhà: 6.480 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170060420
Kích cỡ nhà: 2.336 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 170042936
Kích cỡ nhà: 4.714 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180005093
Kích cỡ nhà: 3.708 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180004202
Kích cỡ nhà: 5.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170059251
Kích cỡ nhà: 4.734 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159