English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 73531247
Kích cỡ nhà: 278 m2
Kích cỡ lô đất: 1.600 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 60828181
Kích cỡ nhà: 120 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 69018359
Kích cỡ nhà: 145 m2
Kích cỡ lô đất: 400 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 55120207
Kích cỡ nhà: 240 m2
Kích cỡ lô đất: 2.100 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 54819467
Kích cỡ nhà: 170 m2
Kích cỡ lô đất: 315 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 69567991
Kích cỡ nhà: 112 m2
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 113824653
Kích cỡ nhà: 180 m2
Kích cỡ lô đất: 395 m2
Phòng ngủ: 1
Số MLS: 78894343
Kích cỡ nhà: 105 m2
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 67223669
Kích cỡ nhà: 115 m2
Kích cỡ lô đất: 390 m2
Phòng ngủ: 3
Số MLS: 69985863
Kích cỡ nhà: 110 m2
Kích cỡ lô đất: 254 m2
Phòng ngủ: 2
Số MLS: 65142829
Kích cỡ nhà: 180 m2
Kích cỡ lô đất: 475 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 76518227
Kích cỡ nhà: 130 m2
Kích cỡ lô đất: 465 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 77759135
Kích cỡ nhà: 110 m2
Kích cỡ lô đất: 240 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69