English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1324

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10240831
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10396442
Kích cỡ nhà: 4.854 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10222350
Kích cỡ nhà: 35.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: RX-10131202
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Số MLS: RX-10220389
Kích cỡ nhà: 3.643 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10313747
Kích cỡ nhà: 4.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10355865
Kích cỡ nhà: 4.080 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10347278
Kích cỡ nhà: 3.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10349304
Kích cỡ nhà: 4.297 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10386402
Kích cỡ nhà: 3.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10251888
Kích cỡ nhà: 3.360 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10370577
Kích cỡ nhà: 6.325 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10387798
Kích cỡ nhà: 5.284 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10398059
Kích cỡ nhà: 5.352 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10372851
Kích cỡ nhà: 6.162 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1324