Click here to return to our homepage
  • ĐỊA PHƯƠNG
Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17133
Trang Kết Quả 1 of 1.143
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông (854,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta) , Số MLS: 2899804
Phòng ngủ: 46, Phòng vệ sinh: 45, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 70.000 foot vuông (6.503 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta) , Số MLS: 2945500
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 40,41 dặm Anh (16,35 hecta) , Số MLS: 2795429
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 11.100 foot vuông (1.031,2 m2) , Số MLS: 2947371
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta) , Số MLS: 2917340
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta) , Số MLS: 2911581
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta) , Số MLS: 2908759
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3 , Số MLS: 2957326
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta) , Số MLS: 2935571
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh (1,09 hecta) , Số MLS: 2884745
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,33 dặm Anh (2,16 hecta) , Số MLS: 2900889
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta) , Số MLS: 2921823
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,38 dặm Anh (1,37 hecta) , Số MLS: 2954191
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 22.000 foot vuông (2.043,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,44 dặm Anh (2,2 hecta) , Số MLS: 2948278
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta) , Số MLS: 2899732
Trang Kết Quả 1 of 1.143
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lựcDữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel