Long & Foster Realtors
个人简介 搜索房源 您的选择 办公室资料 特色房产 订阅电子邮件通知
登录    尚未注册?
登录失败
请输入有效的电子邮件地址
Refine Search
WOODBRIDGE, 住宅出售
找到 669 处房产(显示 1 至 15)
页面 1 of 45
MLS#: PW10089480
房屋面积: 8,002 平方英尺
土地面积: 3.1 英亩
卧室: 4
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: PW10211512
房屋面积: 8,581 平方英尺
土地面积: 1.16 英亩
卧室: 6
浴室: 7
半浴: 2
MLS#: PW10136880
房屋面积: 8,508 平方英尺
土地面积: 5.29 英亩
卧室: 5
浴室: 6
半浴: 1
MLS#: PW10177476
房屋面积: 8,057 平方英尺
土地面积: 2.29 英亩
卧室: 6
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: PW10162998
房屋面积: 10,723 平方英尺
土地面积: 3.71 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: PW10142444
房屋面积: 6,872 平方英尺
土地面积: 3.14 英亩
卧室: 4
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: PW10154977
房屋面积: 4,851 平方英尺
土地面积: 0.23 英亩
卧室: 5
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: PW9810279
土地面积: 0.45 英亩
卧室: 2
浴室: 1
MLS#: AA9730372
房屋面积: 3,697 平方英尺
土地面积: 1.57 英亩
卧室: 4
浴室: 2
半浴: 1
MLS#: PW10153824
房屋面积: 7,920 平方英尺
土地面积: 1.66 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: PW10135996
房屋面积: 5,556 平方英尺
土地面积: 1 英亩
卧室: 4
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: PW10197276
土地面积: 1.24 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: PW10117667
房屋面积: 3,934 平方英尺
土地面积: 10.2 英亩
卧室: 5
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: PW10174067
房屋面积: 6,589 平方英尺
土地面积: 0.29 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: PW9804473
房屋面积: 5,320 平方英尺
土地面积: 0.26 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 1
页面 1 of 45

本网站上与待售房地产相关的数据部分来自加入MRIS 提供的信息供消费者用作非商业的个人用途,除用于确定消费者可能有兴趣购买的房产以外,不得用于任何其它用途。提供的所有信息均视为可靠信息,但不做任何担保,应独立验证。
版权所有 © 2018 MRIS, Inc. 保留所有权利。

Agent Only