Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Peter Burke
Long & Foster Realtors
di động: (703) 786-3334
fax: (703) 435-2116
PGBurke@aol.com
www.LiveVA.com
1700 Bracknell Drive, Reston, VA 20194
Liên lạc với tôi
Đáp ứng mọi nhu cầu về địa ốc của quý vị!


Kinh nghiệm/các điều kiện
 • Hơn 10 Số năm hành nghề địa ốc!
Trình độ nghiệp vụ
 • Chuyên viên tài sản quốc tế được chứng nhận
 • Cố vấn địa ốc
 • Xuyên quốc gia giới thiệu Chứng nhận (TRC)


Chuyên môn về:
 • Các ngôi nhà mới
 • Nơi ở sang trọng
 • Bố trí lại công ty
 • Các ngôi nhà địa ốc
 • Tài sản sân gôn
 • Tài sản gia cư nhìn ra bờ sông biển
 • Vùng bờ biển
 • Nhà chung cư
 • Dời chỗ
 • Tài sản đầu tư, thương mãi và lợi tức
 • Cho thuê gia cư
 • Nhà nghỉ hè
 • Địa ốc có bến tàu
 • Đất đai và nơi có tòa nhà
 • Đại diện người mua

Ngôn ngữ nói:
 • Anh Ngữ

Liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên về
 • Mua
 • Bán
 • Thuê
 • Vay thế chấp
 • Được giá tốt
 • Các nơi thu hút tại địa phương
 • Thông tin liên quan
 • Các lý do tốt nhất để dọn đến đây

Chuyên môn trong các lãnh vực này:
 • Northern Virginia, Fairfax, Alexandria, Arlington,Loudoun,Prince William, Fauquier,Stafford,Falls Church,Reston, Herndon, Northern Neck

Agent Only