WPALMBEA, Cư gia
tìm được 70 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: F10045706
Kích cỡ nhà: 23.431 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10089993
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10087213
Kích cỡ nhà: 22.582 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062046
Kích cỡ nhà: 9.561 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.561 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10087969
Kích cỡ nhà: 10.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076267
Kích cỡ nhà: 8.596 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.596 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10081656
Kích cỡ nhà: 7.148 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.148 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10083093
Kích cỡ nhà: 9.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.226 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088213
Kích cỡ nhà: 8.438 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.438 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10087154
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079711
Kích cỡ nhà: 64.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10083693
Kích cỡ nhà: 5.329 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.329 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only