WPALMBEA, Cư gia
tìm được 71 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: F10099493
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10112818
Kích cỡ nhà: 24.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096822
Kích cỡ nhà: 22.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093928
Kích cỡ nhà: 14.667 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10110910
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10110249
Kích cỡ nhà: 10.668 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10087969
Kích cỡ nhà: 10.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10096872
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10103953
Kích cỡ nhà: 5.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111249
Kích cỡ nhà: 8.059 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.059 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10104075
Kích cỡ nhà: 105.598 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10113933
Kích cỡ nhà: 57.064 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10101913
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101103
Kích cỡ nhà: 5.227 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only