WPALMBEA, Cư gia
tìm được 67 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: F10042816
Kích cỡ nhà: 43.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045706
Kích cỡ nhà: 23.431 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10062645
Kích cỡ nhà: 64.682 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10026565
Kích cỡ nhà: 24.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10069803
Kích cỡ nhà: 22.582 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10076267
Kích cỡ nhà: 8.596 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.596 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10064296
Kích cỡ nhà: 56.192 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F1359381
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10082412
Kích cỡ nhà: 10.454 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10081656
Kích cỡ nhà: 7.148 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.148 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10079711
Kích cỡ nhà: 64.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10068988
Kích cỡ nhà: 50.094 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10082169
Kích cỡ nhà: 7.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only