WELLINGT, Cư gia
tìm được 15 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10068197
Kích cỡ nhà: 159.582 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10085108
Kích cỡ nhà: 15.080 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045423
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10064961
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10051144
Kích cỡ nhà: 7.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.958 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10068571
Kích cỡ nhà: 12.798 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10059626
Kích cỡ nhà: 10.402 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10017555
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10078104
Kích cỡ nhà: 7.161 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.161 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10082751
Kích cỡ nhà: 5.205 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.205 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10067807
Kích cỡ nhà: 5.432 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.432 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079561
Kích cỡ nhà: 9.130 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.130 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10059895
Kích cỡ nhà: 8.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.808 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079636
Kích cỡ nhà: 7.488 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.488 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10013266
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only