WELLINGT, Cư gia
tìm được 18 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10085108
Kích cỡ nhà: 15.080 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045423
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10051144
Kích cỡ nhà: 7.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.958 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10064961
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10068571
Kích cỡ nhà: 12.798 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10059626
Kích cỡ nhà: 10.402 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10086855
Kích cỡ nhà: 11.805 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093486
Kích cỡ nhà: 10.467 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10093613
Kích cỡ nhà: 8.228 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.228 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086131
Kích cỡ nhà: 13.290 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10088317
Kích cỡ nhà: 8.181 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.181 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10086315
Kích cỡ nhà: 6.390 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.390 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10082751
Kích cỡ nhà: 5.205 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.205 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10085591
Kích cỡ nhà: 6.939 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.939 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091876
Kích cỡ nhà: 19.386 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only