PEMBPINE, Cư gia
tìm được 105 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10128386
Kích cỡ nhà: 11.665 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10115058
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10124679
Kích cỡ nhà: 9.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127182
Kích cỡ nhà: 9.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108246
Kích cỡ nhà: 5.594 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.594 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10125416
Kích cỡ nhà: 6.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.197 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10125006
Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10107033
Kích cỡ nhà: 8.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.625 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116498
Kích cỡ nhà: 9.339 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.339 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10118281
Kích cỡ nhà: 9.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.174 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10123413
Kích cỡ nhà: 5.737 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.737 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127503
Kích cỡ nhà: 13.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10126284
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10128076
Kích cỡ nhà: 4.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.928 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127845
Kích cỡ nhà: 8.128 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.128 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only