PBGARDEN, Cư gia
tìm được 13 tài sản (cho thấy 1 tới 13)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10124951
Kích cỡ nhà: 54.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10137604
Kích cỡ nhà: 24.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10125009
Kích cỡ nhà: 11.831 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10145201
Kích cỡ nhà: 7.697 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.697 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10150535
Kích cỡ nhà: 43.399 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153390
Kích cỡ nhà: 81.021 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10147888
Kích cỡ nhà: 9.618 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.618 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10143784
Kích cỡ nhà: 50.094 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10141989
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10139156
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10152875
Kích cỡ nhà: 6.499 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.499 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10140394
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only