OAKPARK, Cư gia
tìm được 167 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10109032
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093264
Kích cỡ nhà: 11.186 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10102778
Kích cỡ nhà: 8.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10104577
Kích cỡ nhà: 10.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095439
Kích cỡ nhà: 7.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10107882
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10100929
Kích cỡ nhà: 7.497 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.497 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10108175
Kích cỡ nhà: 8.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067359
Kích cỡ nhà: 8.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.043 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091767
Kích cỡ nhà: 8.006 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.006 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only