OAKPARK, Cư gia
tìm được 125 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10052803
Kích cỡ nhà: 15.556 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10047690
Kích cỡ nhà: 8.008 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.008 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10045444
Kích cỡ nhà: 12.811 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10066012
Kích cỡ nhà: 7.993 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.993 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067359
Kích cỡ nhà: 8.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.043 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10061862
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10067815
Kích cỡ nhà: 6.871 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.871 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10060133
Kích cỡ nhà: 9.678 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.678 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10059031
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10029222
Kích cỡ nhà: 8.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10069253
Kích cỡ nhà: 6.906 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.906 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10060349
Kích cỡ nhà: 17.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10069963
Kích cỡ nhà: 7.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.792 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10060590
Kích cỡ nhà: 7.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.875 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only