OAKPARK, Cư gia
tìm được 150 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 7.257 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10158425
Kích cỡ nhà: 13.844 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10167903
Kích cỡ nhà: 7.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.875 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137251
Kích cỡ nhà: 8.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137250
Kích cỡ nhà: 8.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10166944
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10153162
Kích cỡ nhà: 13.943 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10161000
Kích cỡ nhà: 8.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.071 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150517
Kích cỡ nhà: 7.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.366 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10160759
Kích cỡ nhà: 6.854 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.854 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10159035
Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10138398
Kích cỡ nhà: 8.821 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.821 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10167086
Kích cỡ nhà: 12.303 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118121
Kích cỡ nhà: 8.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only