NLAUDER, Cư gia
tìm được 56 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: F10061161
Kích cỡ nhà: 8.191 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.191 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10096095
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093654
Kích cỡ nhà: 8.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.808 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10109499
Kích cỡ nhà: 7.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.652 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079027
Kích cỡ nhà: 4.502 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.502 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110365
Kích cỡ nhà: 7.145 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.145 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10103444
Kích cỡ nhà: 6.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10109880
Kích cỡ nhà: 7.181 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.181 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097707
Kích cỡ nhà: 4.955 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.955 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110186
Kích cỡ nhà: 5.022 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.022 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10080316
Kích cỡ nhà: 5.532 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.532 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10096252
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073078
Kích cỡ nhà: 5.985 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.985 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10108381
Kích cỡ nhà: 5.022 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.022 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 4
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only