MIAMIBCH, Cư gia
tìm được 42 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10096436
Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10077022
Kích cỡ nhà: 19.411 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10051748
Kích cỡ nhà: 7.729 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.729 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10089649
Kích cỡ nhà: 11.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10075728
Kích cỡ nhà: 14.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10058242
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10055147
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095073
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076946
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10068511
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094817
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065727
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10072816
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097862
Kích cỡ nhà: 6.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.375 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only