MARGATE, Cư gia
tìm được 150 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10131985
Kích cỡ nhà: 10.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144169
Kích cỡ nhà: 4.722 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.722 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10152742
Kích cỡ nhà: 10.018 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 7.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10151264
Kích cỡ nhà: 8.164 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.164 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10151503
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149201
Kích cỡ nhà: 4.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.472 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10153892
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.039 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10150661
Kích cỡ nhà: 4.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.770 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137253
Kích cỡ nhà: 4.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.958 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10135538
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149571
Kích cỡ nhà: 6.313 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.313 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10152258
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150914
Kích cỡ nhà: 12.162 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10143904
Kích cỡ nhà: 8.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.320 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only