MARGATE, Cư gia
tìm được 128 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10087786
Kích cỡ nhà: 5.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.855 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093024
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079077
Kích cỡ nhà: 8.614 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.614 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097265
Kích cỡ nhà: 6.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.902 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10092871
Kích cỡ nhà: 5.990 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.990 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10095218
Kích cỡ nhà: 3.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.864 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062069
Kích cỡ nhà: 4.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.918 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10091465
Kích cỡ nhà: 11.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091104
Kích cỡ nhà: 6.306 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.306 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079911
Kích cỡ nhà: 7.679 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.679 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085719
Kích cỡ nhà: 8.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094514
Kích cỡ nhà: 7.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.002 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094130
Kích cỡ nhà: 3.517 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.517 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only