MARGATE, Cư gia
tìm được 144 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10072323
Kích cỡ nhà: 16.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10058585
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10061762
Kích cỡ nhà: 6.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.082 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071051
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10069838
Kích cỡ nhà: 4.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.958 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10072198
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071255
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070056
Kích cỡ nhà: 6.812 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.812 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10059779
Kích cỡ nhà: 7.504 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.504 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062069
Kích cỡ nhà: 4.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.918 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10071695
Kích cỡ nhà: 6.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.902 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10072101
Kích cỡ nhà: 4.941 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.941 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063450
Kích cỡ nhà: 5.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.115 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073262
Kích cỡ nhà: 4.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.768 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only