MARGATE, Cư gia
tìm được 147 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10125177
Kích cỡ nhà: 9.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.591 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 7.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10128108
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.039 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10119709
Kích cỡ nhà: 4.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.770 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10123459
Kích cỡ nhà: 5.512 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.512 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112523
Kích cỡ nhà: 16.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10122077
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10125937
Kích cỡ nhà: 9.129 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.129 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116996
Kích cỡ nhà: 3.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.738 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127769
Kích cỡ nhà: 7.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.622 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10127663
Kích cỡ nhà: 7.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.622 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119840
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123726
Kích cỡ nhà: 6.440 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.440 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127418
Kích cỡ nhà: 4.839 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.839 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only