MARGATE, Cư gia
tìm được 135 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10112523
Kích cỡ nhà: 16.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10079077
Kích cỡ nhà: 8.614 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.614 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10111964
Kích cỡ nhà: 5.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.142 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113839
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100847
Kích cỡ nhà: 12.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10113414
Kích cỡ nhà: 7.861 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.861 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095218
Kích cỡ nhà: 3.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.864 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101845
Kích cỡ nhà: 6.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112342
Kích cỡ nhà: 9.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.369 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062069
Kích cỡ nhà: 4.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.918 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112854
Kích cỡ nhà: 7.717 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.717 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110331
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10109705
Kích cỡ nhà: 7.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.403 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only