MARGATE, Cư gia
tìm được 131 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10131985
Kích cỡ nhà: 10.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10136823
Kích cỡ nhà: 5.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.511 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131289
Kích cỡ nhà: 6.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.508 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139425
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.039 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10137253
Kích cỡ nhà: 4.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.958 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10140850
Kích cỡ nhà: 5.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.115 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10135538
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10141723
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139074
Kích cỡ nhà: 5.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.932 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10136906
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10140360
Kích cỡ nhà: 8.372 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.372 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119840
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130377
Kích cỡ nhà: 5.221 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.221 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only