LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 101 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10151054
Kích cỡ nhà: 10.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150666
Kích cỡ nhà: 7.397 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.397 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10146323
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148230
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10138888
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10153057
Kích cỡ nhà: 6.401 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.401 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151418
Kích cỡ nhà: 6.032 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.032 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142083
Kích cỡ nhà: 6.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151871
Kích cỡ nhà: 6.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.820 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10152367
Kích cỡ nhà: 1.802 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.802 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10148731
Kích cỡ nhà: 6.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.601 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10145850
Kích cỡ nhà: 5.236 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.236 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10152166
Kích cỡ nhà: 6.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.932 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10152074
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only