LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 114 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10125579
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10113078
Kích cỡ nhà: 6.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.903 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10121102
Kích cỡ nhà: 8.323 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.323 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123330
Kích cỡ nhà: 6.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.967 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119757
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117844
Kích cỡ nhà: 6.296 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.296 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094601
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10127765
Kích cỡ nhà: 10.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065046
Kích cỡ nhà: 7.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.281 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123069
Kích cỡ nhà: 6.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.601 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10115659
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127184
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10126968
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10124106
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only