LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 119 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10099680
Kích cỡ nhà: 12.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100505
Kích cỡ nhà: 8.583 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10099497
Kích cỡ nhà: 7.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.475 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10102024
Kích cỡ nhà: 6.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100287
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094601
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10099232
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085991
Kích cỡ nhà: 4.347 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.347 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097618
Kích cỡ nhà: 6.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10102155
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10099991
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095429
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10083401
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097480
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only